Om synstap.no

Velkommen til www.synstap.no!

Dette er et nettsted som ble opprettet i 2012. Intensjonen jeg hadde den gang var å lage en møteplass der personer som på ulike måter hadde et forhold til det å leve med et synstap kunne utveksle informasjon og erfaringer. Dette gjaldt naturlig nok blinde og svaksynte, deres familie og nærpersoner, samt fagpersoner.
Det viste seg at forumet ikke ble brukt, og det samme gjaldt muligheten til å kommentere de ulike sakene jeg publiserte.

Www.synstap.no har derfor endret sitt utseende og deler av sitt innhold. Formålet er fortsatt å spre informasjon og erfaringer om ulike forhold rundt det å leve et liv uten normalt syn. Endringen er nå at det hovedsakelig er snakk om publisering av tekster jeg selv skriver, en slags blogg, og nyhetssaker jeg finner som relaterer seg til synstap.
Det finnes også en egen side med lenker til andre nettsteder som har et mangfold av innhold som kan være nyttig for de som har behov for informasjon eller hjelp knyttet til et synstap.
På sikt vil jeg også lage en side der jeg presenterer en bok jeg holder på å skrive ferdig, og || forhåpentligvis lenke til nettsteder der den kan kjøpes eller lånes.

Dersom du ønsker å få publisert en invitasjon, en tekst eller en nyhetssak kan du enten sende det til meg på post@synstap.no, eller poste det på Facebook via lenken https://www.facebook.com/groups/715031845228192/?ref=bookmarks

Jeg tar gjerne i mot ris, ros og konstruktive tilbakemeldinger!

Veldig vennlig hilsen fra Thomas