Intervju i solveggen.

  • Posted on: 6 May 2016
  • By: Thomas Haugen

For en strålende formiddag i vårsolen! I en snau time fikk jeg i dag gleden av å bli intervjuet av redaktøren i KABB Nytt. Intervjuet ble av det gode slaget. Det ble mer som en samtale i solveggen.

Interessant er det å observere hva de som leser boken velger seg ut av fokusområder. Ikke overraskende har det nok noe å gjøre med forkunnskaper. Denne hyggelige kvinnen hadde blant mye annet bitt seg merke i bokens refleksjoner rundt balansen i livet. Jeg skriver om hvordan balansen mellom det positive og det mindre positive i hverdagen kan endres til det negative når synstapet blir en del av tilværelsen. Boken sier også noe om hvordan denne balansenn kan vippe tilbake mot det livet man ønsker å ha. Det var veldig spennende å høre at hun hadde tenkt at dette er allmenngyldig. Alle mennesker opplever utfordringer i livet. Jeg skriver med utgangspunkt i synstap, men prosessene kan være de samme. Akkurat det tenkte jeg også når jeg skrev boken.

Jeg gleder meg til å høre lydopptaket hvis det blir en sak i lydmagasinet deres, og jeg ser frem til å lese den artikkelen som kommer i neste blad.

Dette er gøy 