Lenker

Lenkesamling

Her finner du mange lenker som på en eller annen måte kan være relevant når synstap er en del av din hverdag eller arbeidsdag. Listen er gruppert etter tema og noen lenker vil gå igjen flere ganger fordi nettstedet har et bredt innhold. Beskrivelsene som ligger ved flere av lenkene er enten skrevet av nettstedet selv, hentet fra nettstedets forside eller skrevet av meg. Listen utvides fortløpende og send gjerne tips om lenker du vil ha med. Send disse til post@synstap.no

Habilitering, rehabilitering og opplæring

Norges Blindeforbund
www.blindeforbundet.no/rehabilitering

Statped
www.statped.no/syn

Hjelpemidler, tilrettelegging og opplæring

Ablecon AS
www.ablecon.no

Adaptor AS
www.adaptor.no

Bo Jo AS
www.bojo.no
Enklere liv
www.enklereliv.no

Include AS
www.include.no

Handytech Norge AS
www.handytech.no

Handy Trading AS
www.handy.no

Media LT
www.medialt.no

Mobilhjelpen
www.mobilhjelp.net/

Nordic Eye
www.nordiceye.no

ProVista AS
www.provista.no

Syn-Support AS
www.syn-support.no

Tagarno Norge AS
www.tagarno.no

Vision2access.no
www.vision2access.no

Idrett og fysisk aktivitet

Ridderrennet:

Ridderrennet er verdens største årlige idrettsarrangement for funksjonshemmede.
Det arrangeres hvert år i mars/april og det er mellom 4-500 deltagere fra 10-20 land
med.
De har egne rekrutteringsgrupper for ungdom og nyskadde – med mål om å stimulere
til fysisk aktivitet hele året.
Ridderrennet motto er: Vi gjør det umulige mulig –
www.ridderrennet.no

Treningskompis
www.treningskompis.no

Team RP
www.rpfn.no/team-rp.115733.no.html

Norske organisasjoner

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
www..ffo.no

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte:
KABB driver et offentlig godkjent lydbibliotek og kan benyttes gratis av synshemmede
og av mennesker med lesevansker. KABB har lang erfaring og bred kompetanse på å møte
mennsker som har mistet eller fått redusert syn. De arrangerer leirer for synshemmede
i alle aldere og produserer lydaviser for barn og voksne. KABB bidrar til at Bibelen
finnes som lydbok og som punktskriftsutgave. I tillegg er de rådgiver og støttespiller for
menigheter i oppfølging av synshemmede barn, ungdom og voksne.
Administrasjonen ligger i i Askim.
www.kabb.no
www.talkshow.no

Norges Blindeforbund:
Norges Blindeforbund er organisasjonen for blinde og svaksynte i Norge og for foreldre
og foresatte til barn med synshemning. Vi har kontorer i alle landets fylker og har
tre rehabiliteringssentre i Hurdal, Evenes og Askøy. Rehabiliteringskursene dekker
opplæring i data, punktskrift, ADL (dagligdagse aktiviteter som å lage mat) og bruk
av ulike hjelpemidler. I tillegg hhar de to førerhundskoler. Blindeforbundet arrangerer
barne- og ungdomsleirer, leir for unge voksne og for familier. Vi har habiliteringskurs
og tilbyr hjemmebesøk til nye synshemmedeog juridisk bistand. Blindeforbundet er
en medlemsorganisasjon med flere medlemsfordeler.
www.blindeforbundet.no

Norges Blindeforbunds Ungdom:
Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) er en landsdekkende organisasjon av og for synshemmede mellom 14 og 35 år. Vi jobber for samfunnsmessig likestilling og sosial inkludering av unge synshemmede ved å engasjere oss i interessepolitikk, og gjennom å arrangere lokale og sentrale kurs og aktiviteter for medlemmene med stort fokus på likemannsprinsippet.
www.nbfu.no

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge
www.rpfn.no

Synshemmede Akademikere - SAF:
Synshemmede Akademikere – forkortet SAF – er en interesseorganisasjon av synshemmede
som tar eller har tatt høyere utdanning.
På disse sidene finner du informasjon om foreningen, hvem de er, hva de gjør og hva
de klarer å oppnå gjennom deres interessepolitiske aktivitet.
www.saf-org.no

IT og teknologi

Interessegruppe for synshemmede EDB-brukere
www.ise.no

Portaler

www.altomsyn.no

www.rarelink.info

www.sansetap.no

Helse

Helsedirektoratet
www.helsedirektoratet.no

Helse Norge
www.helsenorge.no

Helse Nord

Helse Midt

Helse Sør-Øst
www.helse-sorost.no/pasient/rehabilitering/rehabiliteringstilbud/sansefo...

Helse Vest

Internasjonale organisasjoner

European Blind Union
www.euroblind.org

Retina International
www.retina-international.org

World Blind Union
www.worldblindunion.org

Spill og underholdning

Audiogames
www.audiogames.net

Driftwood
www.blind-games.com

Aprone's Accessible Software and Games
www.kaldobsky.com/audiogames

Bøker og tidskrifter

Norsk lyd og blindeskriftsbibliotek
www.nlb.no

Klar Tale
www.klartale.no