Thomas tenker og forteller

Opplevelser og tanker fra dagliglivet som til en viss grad preges av redusert syn.

To spørsmål som kan fortelle mye.

  • Posted on: 12 September 2012
  • By: Thomas Haugen

Jeg tenker til tide mye på hvordan blinde, inkludert meg selv, oppfattes av folk
”vi” møter på vår vei gjennom livet. Gjennom hele min karriere som synshemmet har
jeg i mange sammenhenger hørt om alle fordommene som eksisterer der ute i den seende
verden. Blant annet skal disse fordommene være medvirkende til at blinde og svaksynte
ikke kommer i arbeid i like stor grad som de ønsker.
Personlig liker jeg ikke å bruke begrepet fordommer. Jeg opplever at det automatisk
setter den som vi antar har fordommer i et negativt lys. Jeg tror mer det handler

I see you.

  • Posted on: 3 September 2012
  • By: Thomas Haugen

For noen måneder siden flyttet jeg tilbake til kommunen der jeg vokste opp. Familien har kommet seg godt på plass og trivselen øker for hver dag som går. Da jeg flyttet derfra hadde jeg fortsatt en del syn og det var nok svært få som visste at jeg var synshemmet, og enda færre var klar over at jeg kom til å bli blind.Det har derfor vært spennende for meg å vente på de første møtene med mennesker som skal treffe ”blinde Thomas” for første gang. Gjennom flere år har jeg hatt slike møter og ganske ofte er de forbundet med litt usikkerhet og sjenanse hos de jeg treffer.

Dager som gir og tar.

  • Posted on: 23 July 2012
  • By: Thomas Haugen

I dag fikk jeg meg en vekker. Det var ikke fra min trofaste mobil som hver dag vekket meg. Det hadde den bestemt seg for å ikke gjøre i dag kl. 05.30. Nei, vekkeren var mer overordnet enn som så.

Det viser seg nemlig at jeg har blitt avhengig av rutiner og forutsigbarhet. Hvis jeg ikke får det mister jeg energi og gnist. Dette var nytt for meg. Stort sett ser jeg på meg selv og tenker at bortsett fra noen tilpasninger fungerer du jo som om du fortsatt var seende.

Sider